Cand.odont 2007 Semmelweis University, Ungarn. Spesialkompetanse i implantatprotetikk. Jobbet på Hinna Tannlegesenter siden 2007