Protetikk

Krone- og brobehandling

Når tenner er så skadet at de ikke kan fikses med en vanlig fylling, kan en krone være et alternativ. Tannen slipes da til, avtrykk tas/skannes og sendes til tekniker. Kronens farge og fasong tilpasses de andre tennene. I løpet av en til to uker mottar vi arbeidet fra tekniker og kronen sementeres over tannen som en hette. En bro brukes til å erstatte en eller flere tenner. Dersom man mangler en tann kan nabotennene slipes ned og brukes som fester for broen.

Hva er kroner?

Dersom det ikke er mulig å reparere en tann med fyllingsterapi lager vi en krone. Kroner lages også i tilfeller for å forbedre tannen/tennenes utseende. Kronens form, farge og stillings kan lages akkurat slik tannlegen og pasienten vil. Tennene som synes ved smiling eller snakking blir normalt sett laget i et tannfarget materiale, dette kan være plastkompositt eller porselen. Vi anbefaler krone dersom det ikke lenger er forsvarlig å reparere tannen med fylling, tannen er for svak eller dersom tannen er svekket etter rotbehandling.

Hva er broer?

En bro kan brukes dersom det mangler en eller flere tenner. For å kunne bruke en bro må det være tenner som broen kan festes på. Broen festes til dine tenner på hver side av hullet i tannrekken. Det brukes samme materialet i broen som til kroner. Ved mangel av tenner oppstår det «hull» i tannrekken. Dette kan føre til at tennene beveger seg, dette kan medføre at bittet mellom tennene i under- og overkjeven blir dårlig. Det er ikke alltid nødvendig å erstatte alle manglende tenner. Denne avgjørelsen kan du gjøre sammen med en av våre dyktige tannleger.

Proteser

Når alle eller flere tenner i kjeven mangler, kan en avtagbar hel- eller delprotese i plastmateriale være en mulig tannerstatning. Om du mangler flere tenner i en kjeve kan man få laget en delprotese. Dersom du mangler alle tenner i en kjeve så lager vi en helprotese. Den holdes på plass av vakuumet i ganen samt musklene i kinn, lepper og gane. En protese ser helt naturlig ut og man klarer fint å snakke og spise med protesen.

blank